^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Przedszkole 17

UM Tarnobrzeg

Strona urzędu miasta Tarnobrzeg

Przyjaciele Przedszkola

Nasze Osiągnięcia

 

Logowanie

Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza organizowana jest odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

REALIZOWANA JEST W GODZINACH OD 8:00 DO 13:00.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupy starsze

 RANEK

Realizacja zajęć RODZAJ ZAJĘĆ
6:00 - 8:00 Zabawy i gry dydaktyczne, zabawy tematyczne, konstrukcyjne       (przy niewielkim udziale nauczyciela). Oglądanie czasopism dziecięcych, bajek. Praca kompensacyjno-wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach. Prace porządkowe w sali.

 ZAJĘCIA ZASADNICZE – REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8:00 - 8:30 Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
8:30.-.8:50      

Śniadanie.

8:50 - 9:00

Przygotowanie do zajęć. Czynności organizacyjne.

9:00 – 10:10

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego ( w tym zabawa ruchowa).

10:10 – 11:10 Zabawy ruchowe, sportowe, zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, w parku. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, prace ogrodnicze, zabawy zgodne z zainteresowaniami dziecka w sali – w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych.
11:10 - 11:30

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:30 - 12:00 Obiad, zabiegi higieniczne, mycie zębów.
12:00 – 13:00 Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, wybranych utworów literatury dziecięcej, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dziecka. Praca kompensacyjno- wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach.

 ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

13:00.-.13:50 
Zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci
dostosowane do ich możliwości i potrzeb rozwojowych – realizacja programów  własnych, ćwiczenia usprawniające i korygujące wady wymowy, zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.
13:50 - 14:00 Czynności higieniczne w łazience, przygotowanie do podwieczorku.
14:00 - 14:20

Podwieczorek.

 

14:20 - 16:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne,  grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo- ruchową, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne, według zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Grupy młodsze

 

 

6.00 -8.00

Schodzenie się dzieci. Swobodna zabawa dzieci zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych.

8.00-8.15

Zabawa ruchowa, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.15-8.45

Śniadanie. Wdrażanie do samodzielności, przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

8.45-9.00

Czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do zajęć.

 

9.00-9.30

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z programu wychowania przedszkolnego.

9.30-10.10

Zabawy według upodobań dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy ruchowe.

 

10.10-11.15

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, obserwacje przyrody, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze. Spacery i wycieczki, zabawy rozwijające sprawność fizyczną.

11.15-11.30 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu. Zabawa ruchowa.

11.30-12.00

Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Kultura zachowania się przy stole. Korzystanie z serwetki.

12.00-12.15

Zabiegi higieniczne: mycie rąk i zębów, załatwianie potrzeb fizjologicznych.

12.15-12.30

Odpoczynek, relaks przy muzyce, bajkoterapia.

12.30-13.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

13.00-13.50     

Ćwiczenia usprawniające i korygujące wady wymowy, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu.

13.50-14.00

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku,

14.00-14.15

Podwieczorek,

14.15-16.30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, słuchanie opowiadań nauczyciela i fragmentów czytanych książek, zabawy ruchowe, układanki i gry planszowe, zabawy dowolne, według zainteresowań dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.
Copyright © 2013. Przedszkole Nr 17 w Tarnobrzegu Rights Reserved.